Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Podmioty z Grupy Emil Frey Polska w swoich działaniach uwzględniają i szanują prawo do prywatności Użytkowników. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera przede wszystkim informacje na temat tego w jaki sposób są gromadzone i przetwarzane informacje o Użytkownikach oraz w jaki sposób podmioty z Grupy Emil Frey Polska dbają o ochronę danych osobowych w związku z usługami online. Wyjątek stanowią usługi, do których ma zastosowanie osobne oświadczenie o ochronie danych, sporządzone dla tych specyficznych usług.
Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Grupa Emil Frey Polska dokłada starań, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2014/679 z dnia 27 kwietnia 2014 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Poszanowanie prywatności naszych użytkowników, klientów i potencjalnych klientów oraz ostrożne obchodzenie się z ich danymi osobowymi uważamy za nasz obowiązek.
W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności znajdą Państwo ogólne informacje o tym, w jaki sposób posługujemy się Państwa danymi osobowymi.


Cel przetwarzania danych osobowych:


Naszym celem jest zapewnienie Państwu jak najlepszej obsługi. Aby móc zaoferować Państwu ukierunkowaną i indywidualną obsługę, potrzebujemy Państwa danych osobowych. Oczywiście zapewniamy, że spełniamy ustawowe przepisy i wymogi dotyczące danych osobowych oraz ich przetwarzania. Informacje o użytkowniku, w tym dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z prawem oraz w sposób zapewniający bezpieczeństwo i ochronę.
Administrator będzie wykorzystywał dane osobowe uzyskane za pośrednictwem strony internetowej w celu zapewnienia obsługi użytkowników, świadczenia usług, zgłaszania reklamacji, komunikacji z użytkownikami, a także w prawnie uzasadnionych interesach Administratora, a ponadto w celach, na które użytkownik wyraził zgodę.
Mogą Państwo polegać na tym, że Administrator oraz spółki zależne i stowarzyszone będą ostrożnie obchodzić się z Państwa danymi osobowymi. Zapewniamy przejrzystość i niezawodność oraz osobiste podeście do klienta.

Co to są dane osobowe?


Wszystkie informacje, które mogą pozwolić Państwa zidentyfikować, nazywane są danymi osobowymi. Przykładowe dane osobowe to imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, numer konta bankowego i nazwa użytkownika.
W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności informujemy, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe i jakie podejmujemy środki, aby dane te chronić.
W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności używamy definicji „Użytkownik” (osoba, której dane dotyczą). Za Użytkownika uznajemy każdą osobę, której dane osobowe przetwarzane są przez podmiot z Grupy Emil Frey Polska lub jedną z jej spółek zależnych lub stowarzyszonych jako Administrator.


Do czego wykorzystujemy Państwa dane osobowe i kiedy to robimy?


Aby zapewnić Państwu jak najlepszą obsługę i móc podjąć działania w celu rozpatrzenia Państwa zapytania ofertowego i przedstawić Państwu ofertę cenową, potrzebujemy Państwa danych osobowych. Dane te wykorzystamy tylko i wyłącznie w tym konkretnym celu.
Postępujemy tak opierając się na prawnie uzasadnionym interesie, kiedy Państwo kierują do nas zapytanie ofertowe, a także gdy jest to niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy.
Aby zapewnić Państwu jak najlepszą obsługę i móc podjąć działania w celu oceny i zrealizowania proponowanego lub zleconego przez Państwa zakupu oraz, aby przestrzegać naszych kontraktowych zobowiązań, potrzebujemy Państwa danych osobowych. Dane te wykorzystamy tylko i wyłącznie w tym konkretnym celu, kiedy zawrą Państwo z nami umowę lub kiedy złożą nam Państwo propozycję zawarcia umowy.
Za Państwa przyzwoleniem, a także jako prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, chcemy na bieżąco informować Państwa o naszych produktach i usługach. Również w tym celu wykorzystujemy Państwa dane, chcąc zaprezentować Państwu usługi jak najlepiej dopasowane do Państwa życzeń. Realizujemy ten cel za pośrednictwem naszych witryn internetowych i elektronicznych biuletynów informacyjnych. Robimy to na podstawie Państwa zgody, a także jako prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.
Jeśli mają Państwo pytania czy skargi, staramy się jak najszybciej Państwu pomóc. Również w tego typu sytuacjach potrzebne są do tego Państwa dane osobowe. Wykorzystamy je więc tylko w przypadku, kiedy skierują Państwo do nas specyficzne pytania lub wniosą skargę.
Jeżeli chcielibyśmy wykorzystać Państwa dane osobowe do innych celów niż wymienione w niniejszej Polityce Prywatności, z wyprzedzeniem poprosimy Państwa o wyrażenie na to zgody, jeżeli podstawa przetwarzania Państwa danych osobowych nie wynika z przepisów prawa.


Administrator danych osobowych:


Administrator danych osobowych to podmiot, który decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest podmiot z Grupy Emil Frey Polska, z którego serwisu lub usług korzystasz. O nazwie Administratora informuje logo Administratora widoczne w serwisie internetowym, z którego korzystasz, a także formularze zamieszczone na stronie internetowej. Z Administratorem danych osobowych w zakresie sposobu przetwarzania oraz ochrony danych osobowych można skontaktować się wykorzystując niżej wymienione informacje kontaktowe bądź też z wykorzystaniem formularza „Kontakt” na stronie internetowej.
Poniżej znajdziesz informacje kto jest Administratorem danych osobowych oraz kontakt do Administratora danych osobowych:
1. MB Motors sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, ul. Puławska 34. Aktualny kontakt do administratora jest dostępny na stronie internetowej: www.mbmotors.mercedes-benz.pl/ . Kontakt w sprawie przetwarzania i ochrony danych osobowych: dane.osobowe@mbmotors.mercedes-benz.pl, iod@mbmotors.mercedes-benz.pl ; nr tel.: +48 502 729 683; adres korespondencyjny: ul. Puławska 34, 05-500 Piaseczno z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją praw osób, których dane osobowe dotyczą:
1. MB Motors sp. z o.o. - pisemnie na adres: MB Motors sp. z o.o., ul. Puławska 34, 05-500 Piaseczno, z dopiskiem „ochrona danych osobowych”; mailowo na adres dane.osobowe@mbmotors.mercedes-benz.pl ;


Jakie dane osobowe przetwarzamy:


Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które podajesz lub udostępniasz na Stronie internetowej, Formularzach kontaktowych oraz serwisach i aplikacjach internetowych w ramach korzystania z naszych usług, takie jak przede wszystkim: imię i nazwisko, nick lub login, adres e-mail, numer telefonu, miejsce zamieszkania, miasto, adres korespondencyjny, miejsce pracy, informacje z portalów społecznościowych, informacje na temat pojazdu takie jak: marka i model, numer VIN), numer IBAN, adres IP. Dodatkowo na stronie internetowej zbieramy informacje zawarte w logach systemowych oraz uzyskane dzięki zastosowanym technologiom wsparcia (np. adresy IP, cookies (ciasteczka), lokalizacja).


Jeśli odwiedzasz naszą stronę internetową


Gdy ktoś odwiedza naszą witrynę, gromadzimy standardowe dane dziennika internetowego (twój adres IP, przeglądarka i typ urządzenia) oraz szczegóły wzorców zachowań użytkowników (miejsce, w którym dołączyłeś do naszej witryny, ścieżkę, którą podążasz przez naszą stronę i gdzie ją opuścisz). Są one przechowywane razem z unikalnym identyfikatorem, który jest ciągiem liczb. Gromadzimy te informacje w uzasadnionym biznesowym celu monitorowania liczby odwiedzających różne części witryny, mierzenia ogólnej lokalizacji geograficznej odwiedzających i poziomów zaangażowania, co z kolei umożliwia jej ulepszanie swoich witryn i usług oraz zapewnienie usług z zakresu Business Intelligence. Ta informacja jest przetwarzana tylko w sposób, który nie identyfikuje nikogo i jest przechowywane przez czas nieokreślony. Używamy również Google Analytics do zbierania standardowych danych dziennika internetowego i szczegółowych informacji o zachowaniach użytkowników, które są przechowywane razem z unikalnymi identyfikatorami (tj. ciągami liczb). Zbieramy te informacje w uzasadnionym biznesowym celu monitorowania ruchu na stronie i poziomu zaangażowania, co z kolei pozwala nam wprowadzać ulepszenia na naszej stronie internetowej oraz usprawniać sposób sprzedaży naszych samochodów i usług. Ta informacja jest przetwarzana tylko w sposób, który nie identyfikuje nikogo i jest przechowywana przez czas nieokreślony.
Możemy zbierać informacje dotyczące korzystania ze strony internetowej przez adresy IP urządzeń, z których następuje połączenie ze stroną internetową, również w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną internetową. Adres IP jest wykorzystywany przez nas nadto w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych lokalizacyjnych osób odwiedzających witrynę (np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie).
Informujemy jednocześnie, że możemy zostać zobowiązani do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika oraz innych informacji przetwarzanych na stronie internetowej na żądanie uprawnionych do tego - w oparciu obowiązujące przepisy prawne - organów administracji publicznej w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.
Adresy IP są wykorzystywane przez nas wyłącznie w celu przeprowadzenia analizy trendów i w celach związanych z zarządzaniem stroną internetową oraz do śledzenia predyspozycji użytkowników i zbierania statystycznych informacji demograficznych o charakterze ogólnym.


Pliki cookies


W ograniczonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, smartfonie, tablecie) i które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym połączeniu ze stroną internetową. Ciasteczka pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
Administrator korzysta z plików cookies przede wszystkim w następujących celach:

 • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 • monitorowanie ruchu na naszych stronach internetowych;

 • ustalanie liczby anonimowych użytkowników strony internetowej;.

 • ustalania jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść, jak często użytkownicy wybierają usługę; wykorzystanie systemu personalizowanych rekomendacji dla e-commerce; wykorzystanie narzędzia do komunikacji; ustawienie preferowanego języka, waluty, rozmiaru czcionki i innych tego typu właściwości; przywrócenie ostatniego wyniku wyszukiwania w produkcie; wyświetlenie ostatnio przeglądanych produktów lub usług;

 • integracja z portalem społecznościom;

 • płatności internetowe;

 • utrzymania sesji użytkownika;

 • zapamiętania podejmowanych przez użytkownika interakcji lub wyborach;

 • dostarczania użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.


W celu zapewnienia najwyższego poziomu interoperacyjności oraz wraz z rozwojem usług możemy także korzystać z usług podmiotów trzecich, które wykorzystują pliki cookies. Lista tych podmiotów podana została poniżej i może ulegać zmianom w czasie odpowiednio do rozwoju strony internetowej:
Google Analytics (więcej infomracji oraz dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics: tools.google.com);
Zawartości pochodzące od zewnętrznych dostawców, mogą zawierać pliki cookies innych podmiotów, w związku z czym zaleca się aby użytkownik zapoznał się z zasadami wykorzystywania tych plików cookies do obsługi witryn internetowych przez tych dostawców zewnętrznych.
Niektóre pliki cookies są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i wyświetlania strony internetowej, a także pomagają w zapobieganiu nadużyciom na stronie internetowej.
Większość przeglądarek internetowych jest ustawionych na automatyczne akceptowanie i przyjmowanie cookies. Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez stronę internetową lub przez jakichkolwiek innych zewnętrznych dostawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje oferowane przez stronę internetową mogą nie działać prawidłowo, a nawet w niektórych przypadkach wiąże się to z całkowitym uniemożliwieniem korzystania z wybranej usługi.

Szczegółowe informacje na temat cookies znajdują się w ustawieniach przeglądarki internetowej. Poniżej podajemy odnośniki do stron opisujących wyłączenie lub zmianę ustawień dla przykładowych przeglądarek internetowych:

 • Mozilla Firefox

 • Safari

 • Internet Explorer

 • Google Chrome

 • Opera


W niektórych przypadkach korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, na przykład w celu finansowego rozliczenia płatności, do którego wykorzystujemy operatora płatności internetowych, czy też w celu realizacji zleconego nam przez Państwo zakupu. Oczywiście zawieramy jasne umowy z tymi podmiotami, co do ostrożnego obchodzenia się z Państwa danymi osobowymi. Wyłącznie dane osobowe istotne do realizacji danej usługi będą wykorzystywane w celu wykonania tej usługi.


Automatyczne przetwarzanie danych osobowych:


Informacje, które gromadzimy w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (również w drodze profilowania), jednakże bez skutków prawnych dla osoby lub innych konsekwencji, które w podobny sposób istotnie mogą wpływać sytuację osoby fizycznej. Poniżej przedstawiamy informacje na temat profilowania:

1) na potrzeby profilowania nie będziemy przetwarzać żadnych danych wrażliwych;
2) możemy dokonywać profilowania w celu analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań osób korzystających ze strony internetowej lub produktów bądź usług i dopasowywania treści znajdujących się na naszych stronach internetowych lub produktach do tych preferencji;
3) możemy profilować przede wszystkim w celach marketingowych, tj. dopasowania oferty marketingowej do ww. preferencji.


Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:


Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących naszymi klientami lub użytkownikami strony internetowej opiera się na:

 • usprawiedliwionym interesie administratora danych (np. czynności analitycznych, marketingu bezpośredniego produktów lub usług, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

 • zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

 • wykonania zawartej umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (w szczególności obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i księgowych oraz rachunkowych, a także dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy) – na podstawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO


 • Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących potencjalnymi klientami opiera się na:
 • usprawiedliwionym interesie administratora danych (np. czynności analitycznych, marketingu bezpośredniego produktów lub usług, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

 • zgody (w tym w szczególności zgody na e-mail marketing lub telemarketing).Okres przetwarzania danych osobowych:


Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej. Nie przetwarzamy danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z podstawy prawnej przetwarzania. Stosownie do tego informujemy, że:

1) jeżeli przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie zgody - okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika lub zgłoszenia sprzeciwu;
2) jeżeli przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych - okres przetwarzania trwa do momentu ustania tego interesu administratora lub do momentu wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane osobowe dotyczą – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
3) jeżeli przetwarzanie danych osobowych następuje z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy;
4) w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy jest równy okresowi przedawnienia roszczeń i trwa maksymalnie 7 lat, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
W niektórych przypadkach jesteśmy prawnie zobowiązani do dłuższego przechowywania danych osobowych. Jest tak na przykład w przypadku okresu przechowywania danych istotnych dla celów podatkowych. Zgodnie z ustawodawstwem podatkowym dane osobowe należy przechowywać przez co najmniej 5 lat od zakończenia roku, w którym upłynął termin płatności podatku.
Dane osobowe, które zebraliśmy po otrzymaniu od Państwa prośby o dokonanie zakupu, ale kiedy nie doszło ostatecznie do tego zakupu lub zamiany, wykorzystujemy tylko w celu, do jakiego zostały one nam przekazane i nie przechowujemy ich dłużej niż 1 miesiąc.


Udostępnianie danych osobowych:


Administrator danych bez podstawy prawnej nie przekazuje ani nie udostępnia podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników. Taką podstawą prawną może być w szczególności przepis prawa, umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych bądź inny instrument prawny. W szczególności odbiorcami danych osobowych, mogą być:

 • podmioty świadczące usługi hostingowe;

 • podmioty realizujące kampanie marketingowe lub sprzedażowe, badania ankietowe w tym satysfakcji klienta;

 • podwykonawcy, świadczący usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, płatności, usługi wsparcia lub serwisu sprzętu, a także dostawcy towarów, z pomocy których korzystamy;

 • kancelarie lub firmy windykacyjne;

 • audytorzy i biegli rewidenci, doradcy prawni, doradcy podatkowi;

 • podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;

 • organy administracji publicznej - w zakresie wymaganym przepisami prawa,


W takich przypadkach wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikujemy czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.
Administrator jest częścią Grupy Kapitałowej Emil Frey, w związku z tym pewne informacje, a w tym dane osobowe przekazane przez Państwo w związku z zainteresowaniem ofertą, w celu oceny transakcji lub w celu wykonania usprawiedliwionych interesów Administratora, mogą być przekazywane spółkom z Grupy Kapitałowej Emil Frey, a w szczególności do Emil Frey Holding AG z siedzibą w Zurychu (Szwajcaria), adres: Badenerstrasse 600, 8048 Zurych i spółek z Grupy Emil Frey, podmiotów zależnych lub stowarzyszonych. Pracownicy podmiotów zależnych lub stowarzyszonych mają dostęp do Państwa danych osobowych tylko wtedy, kiedy jest to absolutnie konieczne. Informujemy jednocześnie, że Szwajcaria została uznana przez Komisję Europejską za państwo zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. (DECYZJA KOMISJI z dnia 26 lipca 2000 r. na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie właściwej ochrony danych osobowych w Szwajcarii).


Prawa osób, których dane osobowe dotyczą


Osobie fizycznej, której dane osobowe dotyczą przysługują następujące prawa, które powinny być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

1) prawo dostępu / wglądu do treści swoich danych osobowych - Użytkownik ma prawo dostępu do zebranych przez nas danych jego dotyczących;
2) prawo do sprostowania swoich danych osobowych oraz uzupełnienia danych osobowych, które są niekompletne;
3) prawo do usunięcia danych osobowych „prawo do bycia zapomnianym” lub ograniczenia przetwarzania - w niektórych przypadkach Użytkownik może wezwać do usunięcia jego danych osobowych;
4) prawo do przenoszenia danych osobowych - Użytkownik może wezwać nas do przekazania jego danych osobowych innemu podmiotowi świadczącemu podobną usługę;
5) prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych w tym profilowania oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na prawnie usprawiedliwionym interesie administratora danych;
6) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Osoba, której dane osobowe dotyczą ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.

Kontakt


W celu skorzystania z możliwości realizacji uprawnień dotyczących przetwarzania danych osobowych, a także jeśli mają Państwo uwagi lub pytania dotyczące niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności lub chcieliby Państwo przejrzeć swoje dane osobowe, prosimy o skontaktowanie się z nami w podany poniżej sposób:
1) MB Motors sp. z o.o. - pisemnie na adres: MB Motors sp. z o.o., ul. Puławska 34, 05-500 Piaseczno, z dopiskiem „ochrona danych osobowych”; mailowo na adres dane.osobowe@mbmotors.mercedes-benz.pl .

Obowiązywanie Polityki Prywatności


Administrator będzie dokonywał przeglądu niniejszej Polityki prywatności i wprowadzał zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na treść przepisów prawa, wytycznych organów odpowiedzialnych za nadzór nad przestrzeganiem zasad przetwarzania danych osobowych, aktualnych praktyk w obszarze ochrony danych osobowych, a także jeżeli Administrator uzna to za konieczne ze względu na bezpieczeństwo lub ochronę danych osobowych, bądź usprawiedliwione interesy administratora danych osobowych. Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, wykorzystywanej do przetwarzania danych osobowych (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), jak również w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych.